Rowerzystom zawsze świeci słońce

 

Dotyczy: utworzenia kontrapasa na ul. Gdańskiej.

Ulica Gdańska jest jednym z ważniejszych traktów w mieście. Szeroka oferta handlowa, wiele biur, bliskość instytucji kultury czy wreszcie jej lokalizacja łącząca centrum miasta z terenami LPKiW generują duże potoki przemieszczających się po niej mieszkańców.

Obecna organizacja ruchu nie jest w stanie zaspokoić potrzeb transportowych mieszkańców. Z jednej strony z  powodu ograniczonej przestrzeni i tak już zdominowanej przez transport samochodowy, z drugiej z powodu utrudnień w poruszaniu się pieszych, rowerzystów czy też komunikacji miejskiej. Często obserwowanym zjawiskiem są źle zaparkowane samochody, które blokują ruch tramwajowy i uniemożliwiają pieszym swobodne korzystanie z chodnika.

O konieczności podjęcia działań usprawniających poruszanie się po ul. Gdańskiej świadczy liczba kolizji i wypadków z udziałem rowerzystów mających miejsce na tej ulicy: zajmuje ona niechlubne pierwsze miejsce wśród ulic z największą liczbą zdarzeń z udziałem cyklistów.

Mając na uwadze ograniczone środki finansowe miasta, jako Społeczny Zespół Doradców ds. komunikacji rowerowej, postulujemy o wprowadzenia udogodnienia dla rowerzystów w postaci kontrapasa, czyli wydzielonego pasa w jezdni po zachodniej stronie ulicy pozwalającego rowerzystom poruszać się pod prąd na odcinku, gdzie organizacja ruchu zakłada ruch jednokierunkowy. Tego typu udogodnienie ma szereg zalet zarówno dla rowerzystów, mieszkańców ulicy, pieszych i innych uczestników ruchu. Wymienić tutaj pragniemy m.in.:

  • skrócenie podróży, a co za tym idzie - zwiększenie atrakcyjności transportu rowerowego, dla rowerzystów chcących legalnie podróżować w kierunku południowym,
  • zmniejszenie liczby rowerzystów poruszających się po chodniku wzdłuż ul. Gdańskiej,
  • niezbędna do zrealizowania kontrapasa likwidacja miejsc postojowych na jezdni ograniczy zjawisko blokowania komunikacji tramwajowej przez źle zaparkowane samochody,
  • zwiększenie liczby podróży rowerem, który jest pojazdem zero-emisyjnym ma wymierny wpływ na jakość życia mieszkańców ulicy poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz zanieczyszczenia hałasem.

Ograniczenia spowodowane zagospodarowaniem przestrzennym miast zmuszają ich władze do skorzystania z mało popularnych w Polsce, a z powodzeniem stosowanych w wielu miastach w Europie Zachodniej, innych niż drogi rowerowe, udogodnień dla rowerzystów, pozwalających tworzyć spójne trasy rowerowe. Można tu wymienić np. strefy uspokojonego ruchu, małe ronda, śluzy rowerowe czy też wspomniane kontrapasy.

Remont ul. Gdańskiej wykazał niestety, że pomimo iż powołany został Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej, miasto ciągle nie wykorzystuje szans na realizowanie polityki zrównoważonego transportu. Remontując ulicę nie przewidziano wprowadzenia żadnych udogodnień dla ruchu rowerowego. Brak wystarczającej przestrzeni na wydzielenie drogi rowerowej w żaden sposób nie usprawiedliwia niewykorzystania remontu do zmiany organizacji ruchu, która w tym wypadku nie wymaga tak dużych nakładów finansowych jak przebudowa całego pasa drogowego.

Mamy nadzieje, że władze skorzystają z szansy, jakie daje nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym z maja bieżącego roku, definiująca nowe elementy infrastruktury, które można wykorzystać na ul. Gdańskiej (śluza rowerowa, pas rowerowy). W strefie śródmiejskiej w wielu miejscach nie ma możliwości (a czasem potrzeby) tworzenia wydzielonych dróg rowerowych. Jednocześnie to właśnie śródmieście jest strefą kluczową do promocji transportu rowerowego i kreowania zmiany preferencji transportowych mieszkańców. Dzięki tworzeniu pasów rowerowych, dopuszczeniu ruchu rowerowego pod prąd (za pomocą kontrapasów oraz znaków T-22), tworzeniu stref “tempo 30“ władze miasta mogą przyczynić się do rozwoju transportu rowerowego, co zaowocuje wymiernymi oszczędnościami w budżecie miasta, a także polepszeniem jakości życia mieszkańców.

Z poważaniem<< powróć do listy aktualności
Skąd dowiedziałeś się o sekcji?

Z ISAPS-u
Od kolegi/ koleżanki.
Na zawodach.
Z mediów.
Z innych źródeł


Głosuj
Wyniki
Centrum rowerowe

CMT Sport

MAXIMUS

Jan Kowalski Group

Bank BGŻ

Piszą o nas:

Patron medialny: mtbnews.pl

Patron medialny: pomorska.pl